Konya Koltuk Döþeme, Koltuk Tamiri, Mobilya Tamiri, Koltuk Kaplama, Koltuk Yüzü Deþiþimi, Kanepe Tamiri, Çekyat Tamiri
Konya Koltuk Döþeme, Koltuk Tamiri, Mobilya Tamiri, Koltuk Kaplama, Koltuk Yüzü Deðiþimi, Kanepe Tamiri, Çekyat Tamiri, Pýnar Mobilya Konya, Koltuk döþeme ve koltuklarýnýzýn tamirini, yüz deðiþimini, çekyatlarýnýzýn tamirini ve döþemesini en iyi þekilde yapýp sorunsuz bir þekilde teslim ediyoruz. Konya ve çevre illere hizmet vermekteyiz. KOLTUK TAMÝRÝNÝ NASIL YAPIYORUZ Herkeze merhaba, Pýnar Mobilya Döþeme olarak size koltuk tamirini nasýl yaptýðýmýzý dilimin döndüðünce anlatmaya çalýþacaðým. Öncelikle eski ve yýpranmýþ kolutlarýnýzý evinizden almakla iþe baþlýyoruz. Büyük bir itina ile atölyemize getirdiðimiz koltuklarýnýzýn eskimiþ ve yýpranmýþ yüzlerini tümüyle söküyoruz. Tabi artýk rahatlýkla oturmanýza engel olan süngerleride söküyoruz. Sadece koltuklarýnýzýn iskeleti kalýyor. Koltuklarýnýz iskeletlerinide tümüyle elden geçirip tamiratlarýný yapýyoruz. Yeniden boyuyor ve ilkgünkü gibi daha yeni üretimden çýktýðý hale geliyor. Burada sizin zevkinizide öðrenip ona göre renk seçenekleriyle boyama iþlemi yapýlýyor. Boyama tekniðide çok önemli tabiki, çeþitle tekniklerle ileride oluþabilecek dökülmelere ve renk atmalarýna sebep olmayacak þekilde boyanýyor koltuklarýnýzýn iskeletleri. Daha sonra süngerleri ve diðer iç aksamlarý yenileniyor. Ve en sonra koltuklarýnýzýn yüz döþemeleri sizin bir türlü beðenmekte zorluk çekeceðiniz yüzlerce çeþit kumaþlarla kaplanýyor. En son sihirli dokunuþlarda yapýldýktan sonra karþýnýza yepyeni ve beklediðnizden çok daha güzel koltuklarýnýz geliyor. Ýyi günlerde kullanmanýz dileðiyle. Mobilya Tamiri ve Kumaþ Yüz Deðiþimi Mobilyalarýnýzýn, çekyatlarýnýzýn, oturma guruplarýnýzýn, salon takýmlarýnýzýn, koltuk ve kanepelerinizin yüz deðiþimlerini kartelalarýný bulundurduðumuz bir çok ünlü firmanýn kumaþlarýndan deðiþtiriyoruz. Ýthal ve yerli bir çok kumaþ firmasýnýn sürekli yenilenen birinci sýnýf kumaþlarýný sizin beðeninize sunuyoruz. Fiyat olarakda çok hesaplý olan bu kumaþlar leke tutmamalarý ve kolayca temizlenme gibi özelliklere sahip. Bayanlarýn korkulu rüyasý olan açýk renkli kumaþlar özellikle beyaz ve krem kumaþlar artýk en çok istenilen kumaþ rengi oldu. Her türlü lekeyi çok kolay bir þekilde temizlene biliyor. Size sadece keyfini sürmek düþüyor. En kýsa zamanda kumaþ seçenekelerimizi görmenizi tavsiye ediyoruz. Hakan beye ve ekibine caný gönülden teþekkür ediyorum. Daha 4 yýl önce aldýðýmýz ve hatta çok ünlü marka mobilyamýzýn bu süre zarfý içinde hem kalitesiz kumaþý yýprandý hemde saðý solu eðrilip bükülüp artýk kullanýlmayacak hale gelmiþti. Pýnar Mobilyanýn yaptýðý tamirden sonra ilk aldýðýmýz günden çok daha kaliteli ve saðlam oldu. 3 aydýr kullanýyorum ve en ufak bir deformasyon olmadý. Hem kumaþ olarak hemde iþçilik olarak birinci sýnýf. Herkese tavsiye ederim. Konya da mobilya tamiri ve mobilya döþemesi konusunda gidilebilecek en iyi adres diyebilirim. Gönül rahatlýðýyla mobilyalarýnýzý emanet edebilirsiniz. Bende iki adet çekyat ve iki adet berjer tamiri ve yüz deðiþimi yaptýrdým. Çok memnum kaldým herkese öneriyorum. Ýyi çalýþmalar diliyorum. Pýnar Mobilya Döþemeye ilgileri, titiz çalýþmalarý ve güleryüzlü hizmetlerinden dolayý çok teþekkür ediyorum. Yýllardýr kýyamadýðýmýz düðünümüzden kalma klasik mobilyalarýmýz o kadar yýpranmýþtý ki ancak bodrumumuzda saklayabiliyorduk. Hatýrasý büyük olduðu içinde atamýyorduk. Yeni bir mobilya takýmý almaya karar verdiðimiz anda bir arkadaþ tavsiyesiyle Pýnar Mobilyayý bulduk ve Hakan beyle tanýþtýk. Mobilyalarýmýzý evimizden alýp çok kýsa bir süre içinde tamirini ve döþemesini yapýp tekrar evimizin salonuna kadar getirip yerine koydular. Mobilyalarýmýz o kadar güzel olmuþ ki ilk aldýðýmýzda bile bu kadar sevinmemiþtik. Sevgili Hakan beye ve ekibine çok teþekkür ediyorum.